توێژەرەیل ژاپۆن دارچین جویر چارەسەریگ ئەرا کەچەڵی وەکارتیارێد

توێژەرەیل  ژاپۆن دارچین جویر چارەسەریگ ئەرا کەچەڵی وەکارتیارێد
2024-03-31T13:00:57+00:00
شەفەق نیوز/ توێژەیل زانکۆی  "یۆكۆهاما" له‌ ژاپۆن ئوشن، ترش دارچین کە هاناو دارچین، ریگەی نوویگ بوود ئەرا چارەسەر  کەچەڵی.

وەپای توێژینەوەی Study Finds، هێمانیگ توێژینەوەگە هەوەجە  وە لێکۆڵیەوە و تاقیکردنەوەی زیاترە.

 توێژینەوەیل تیمەگە لەبان بنەمای ئەوەگ بویە دەرکەفتیە هۆرمۆن ئۆکسیتۆسۆن دەسمیەتی ئەوزەڵکردن موی دەێد لەوەر ئەوەگ هەڵوەشێد، مینەکردن ئەرا جیگیرەوەی ئێ هۆرمۆنە دەسوەپی کرد کە لەش بتوەنێد وەکاری بارێد.

ئەرایان دەرکەفت ترش دارچین رێڕەو ئۆکسیتۆسۆن گڵدەێد و بوودە هووکار چارەسەر کەفتن موی سەر.

Shafaq Live
Shafaq Live