کاریگەری خواردن سیر وەبان گەیەی چووڵ

کاریگەری خواردن سیر وەبان گەیەی چووڵ
2024-07-10T07:28:41+00:00
شەفەق نیوز/ هەرچەن سیر وە خواردنیگ تەندروس دانریەێد، باوجی فرە خواردنی هاتێ بڕیگ کاریگەری لاوەکی وەجی بیلێد.

لە باوەتیگ ماڵپەڕ " webteb" ، باس لە دیارترین زەردەیل سیر خواردن کەێد وە گەیەی چوول، وەیجویرە: 

١. تێکچگن کۆئەندام هەرس.

٢. تویشهاتن وە  دڵەکزێ.

٣. دەرکەفتن لەکە و خورەی پووس.

٤. هاتێ بوودە هووکار سەر ژان.

٥. کاردانەوەی تون هەستیاری جویر ( تەنگەنەفەس، زگچین، ئەلاوردن).

خاسترە رووژانە یەک جار نزیکەی 4 گرام سیر  یا یەک دەنگ بخورێد، تا کاریگەری زارد بەخش وەبان گەیە نەیاشتوود.

Shafaq Live
Shafaq Live