مامووستایل ناڕەزا لە هەرێم کوردستان بایکۆت دەوام کەن

Category: هــــه‌واڵ كــوردى

Date: 2021-01-16T07:48:32+0000
مامووستایل ناڕەزا لە هەرێم کوردستان بایکۆت دەوام کەن

شەفەق نیوز/ مامووستایل ناڕەزا لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، بڕیار بایکۆتکردن دەوام لە مەکتەوەگان دان، لە ناڕەزایەتییان لەبان خەرجنەکردن مووچەیلیان.

ئەنجومەن مامووستایل ناڕەزا لە بەیاننامەیگ ئمڕوو وت: هیچ دەسپیچگیگ نەما ئەرا خەرجنەکردن و دابەشنەکردنی لە هەر ٣٠ رووژیگ.

ئەنجومەنەگە بڕیار حکومەت هەرێم وە هاوردنەوەی دەوام فەرمی ئەرا پۆلە کۆتاییەگان لە قۆناغ ئامادەیی وە شەرمۆکانە دانا و هیچ سوودیگ نەیرێد.

وتیش؛ مامووستاگان بڕیار بایکۆتکردن دەوام دان و پشتگیری گشت هەڵوێستە ناڕەزاگانیان کەێد.

related

وەزیر پەروەردە راگەینێد پێشکەشکردن چەن پێشنیاریگ لەباوەت هاتنەوەی دەوام لە مەکتەوەگان

Date: 2021-02-01 10:37:30
وەزیر پەروەردە راگەینێد پێشکەشکردن چەن پێشنیاریگ لەباوەت هاتنەوەی دەوام لە مەکتەوەگان

زوقۆم، دەروەسی ئوو قەڵوارووی هەوا

Date: 2020-12-14 18:18:05
زوقۆم، دەروەسی ئوو قەڵوارووی هەوا

وێنە..دویای پەنجا ساڵ لە رەنجداین.. باراسیاو «زەرگەتە» کەفێدە وەر سەختی نوویگ

Date: 2021-02-08 18:05:21
وێنە..دویای پەنجا ساڵ لە رەنجداین.. باراسیاو «زەرگەتە» کەفێدە وەر سەختی نوویگ

وێنە.. ئەربیلیەگان روی کەنە فرووشتن پشتدەسە ئەمریکیەگان

Date: 2020-12-21 13:55:20
وێنە.. ئەربیلیەگان روی کەنە فرووشتن پشتدەسە ئەمریکیەگان

نەنگەساریێگ ئەڕا فیفا و دنیای تووپان

Date: 2021-02-10 18:07:53
نەنگەساریێگ ئەڕا فیفا و دنیای تووپان

حکومەت هەرێم کوردستان تا یەک هەفتە پشۆی دەوام فەرمی کەێد

Date: 2020-12-23 15:04:19
حکومەت هەرێم کوردستان تا یەک هەفتە پشۆی دەوام فەرمی کەێد

فدراسیوون تووپان و وزارەت وەرزێشت عراق، هام‌دەردی بکەێ

Date: 2021-02-11 08:24:25
فدراسیوون تووپان و وزارەت وەرزێشت عراق، هام‌دەردی بکەێ

حکومەت هەرێم باج خەێدە بان کەرتیەیلیگ هەمیش چینیگ لە فەرمانەبەرەیل

Date: 2021-01-11 09:12:26
حکومەت هەرێم باج خەێدە بان کەرتیەیلیگ هەمیش چینیگ لە فەرمانەبەرەیل