كوشیان ئەفسەریگ پیشمەرگە وە تەقیان بومبیگ لەناو ماڵەگەی لە سلێمانی

كوشیان ئەفسەریگ پیشمەرگە وە تەقیان بومبیگ لەناو ماڵەگەی لە سلێمانی
2023-09-17T12:18:44+00:00
شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە رویدان تەقینەوەیگ لەناو ماڵیگ لە سلێمانی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەقینەوەگە لەناو ماڵیگ بویە لە ناوچەی کانی کوردە ناوڕاس سلێمانی.

وتیش: تەقینەوەگە بویە هوکار کوشیان خاوەن ماڵەگە کە ئەفسەر خانەنشینە لە پیشمەرگە.

Shafaq Live
Shafaq Live