فلیم سینەمایی" غەریبانە لەم خۆشبەختیە ئەڕوانم" خەڵات خاسترین فلیم درویژ وەرگرد لە هۆڵەندا

2023-05-21T08:51:00.000000Z

شەفەق نیوز/ فیلم سینەمایی کوردی "غەریبانە لەم خۆشبەختییە دەڕوانم" لە ڤیستواڵیگ وڵات ئەمستەردام خەڵات خاسترین فیلم درویژ وەدەسهاورد.

فیلم سینەمایی"غەریبانە لەم خۆشبەختییە دەڕوانم"، "Transient Happiness" لە دەرهێنان "سینا محمد"،  بویە براوەی خەڵات خاسترین فیلم درویژ لەڤیستواڵ AKSFFی فیلم ئەمستەردام لە وڵات هۆڵەندا.

Shafaq Live
Shafaq Live