شەپوولیگ واران و وەفر روی لە هەرێم كوردستان کەێد

2023-01-22T07:32:19.000000Z

شەفەق نیوز/ ساێت AccuWeather کەشوهەوای جەهانی مەزەنە کەید،  شەپولیگ واران و وەفر روي کەێد لە ناوچە و شارەیل هەرێم کوردستان لە کۆتایی ئی مانگە ئەرا ماوەی یەک هەفتە وەردەوامە.

ساێتەگە دیاریکرد ماوەی دوو رووژ وەفر وارێد لە ناوچەی: سلێمانی هەڵەبجە لە کۆتایی ئی مانگە و سەرەتای مانگ ئایندە، و لەبان بەرزایەیل وەفر وارێد.

مەزەنەکریەێد لەماوەی مانگ شوبات ئایندە شەپوول وەفر و واران وارین روی لە هەرم بکەێد

Shafaq Live
Shafaq Live