جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

جیگیربوین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر
2024-07-10T08:20:50+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخ   و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیربوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤٩٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٩٢ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوی توومار کرد لەپای ٤٦٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤٦٢ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٥٠٠ هەزار دینار و ٥١٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٤٧٠ هەزار دینار و ٤٨٠ هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا جیگیربوی، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٥٧٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٥٠٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە  ٤٣٠ دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live