وەردەوامی بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-06-06T07:15:13+0000
وەردەوامی بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار، ئمڕوو یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی  بەغداد و هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد ١٤٩٦٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی تۆمار کردن.

 دوێەکە شەممە نرخ دۆلار لە بۆرسەی سەرەکی کیفاح رەسیە ١٤٩٥٠٠ دینار.

پەیامنێرەگەمان نشان دا ک نرخەیل فرووشتن و سەنەین لە دوکانەیل ئاڵشتکردن لە بازاڕە ناوخۆیلە ئارام گرد ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٥٠٠٠٠ دینار، و نرخ سەنین رەسیە ١٤٩٠٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ دۆلار هەمیش بەرزەوبوین وەخوەی دی ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٩٧٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنین رەسیە ١٤٩٥٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

related

بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-06-14 07:59:52
بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و  هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-03 07:38:18
بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەرێم کوردستان

نرخ دۆلار وەگەرد وسیان بۆرسەی عراقی ئارام گرێد

Date: 2021-05-08 07:39:00
نرخ دۆلار وەگەرد وسیان بۆرسەی عراقی ئارام گرێد

داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-23 08:00:28
داوەزین  دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-06-07 07:18:41
بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و  هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-17 07:44:11
بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەرێم کوردستان

ئارامگرتن دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-06-13 08:26:11
ئارامگرتن دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەرێم کوردستان

داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-30 07:38:28
داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان