کوشیان ژنیگ وەدەس کوڕ شویبراگەی وە مەرافیگ چەکداری لە باشوور عراق

کوشیان ژنیگ وەدەس کوڕ شویبراگەی وە مەرافیگ چەکداری لە باشوور عراق
2024-07-09T07:48:24+00:00
شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە لە کوشیان ژنیگ وەدەس شووبراگەی لە باشوور شار ناسڕیە ناوەن پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "مەرافیگ خێزانی رەسیە ئەرا وەکارهاوردن چەک لە ناوچەی ( ئەبو شەسە) لە ناحیەی عەکیکە باشوور پارێزگای زیقار" وتیش "مەرافەگە بویە هوکار کوشیان ژنیگ".

سەرچەوگە وتیش، "قوربانیەگە ژن برای یەکیگ لە کەسە گەورەی هووزە کە ناسریاگە لە پارێزگاگە، و تاوانبارەگە کوڕ سەرۆک هووزیگە" وتیش " هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دانە و تەرم قوربانیەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن و دەسکردن وە دەسوەسەرکردن تاوانبار".

Shafaq Live
Shafaq Live