ئەور مەترسی وەبان فرۆکەیل دروسکەێد لە ئاسمان بەسڕە

ئەور مەترسی وەبان فرۆکەیل دروسکەێد لە ئاسمان بەسڕە
2024-05-14T07:44:00+00:00
شەفەق نیوز/ کەشناس سادق عەتیە، ئمڕوو سێشەممە، خەەردا لە دروسبوین ئەور "کێڵڤن هیڵمهۆڵتز" لە ئاسمان فرۆکەخانەی بەسڕە.

عەتیە لە پۆستیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفاکردیە وت؛ ئێ ئەورە دەگمەنن  و تەمنیان کوڵە لە شەپوول دەریا کەن، چینیگ هەڵاوسان لەبان چینیگ وای سەرد و هشک دروسبوود وەگەرد وای گەرم و چامدار وە خێرایی جیاوازیگ.

دیاریکرد ئێ ئەورە مەترسی وەبان جموجویل فرۆکەیلە لە ئاسمان دروسکەێد.

Shafaq Live
Shafaq Live