نوری مالکی لە کۆڕۆنا خاسەوبوود

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2020-10-14T11:30:56+0000
نوری مالکی لە کۆڕۆنا خاسەوبوود
شەفەق نیوز / سەرچەوەیگ لە هاوپەیمان دەوڵەت یاسا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا ک نوری مالکی وەرپرس هاوپەیمانەگە لە تووشهاتنی وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا خاسەوبوی.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مالکی دویای دەور چوار رووژ لە تووشهاتنی خاسەوبوی.

related

نوری مالکی تووش ڤایڕۆس کۆڕۆنا تیەێد

Date: 2020-10-11 07:44:14
نوری مالکی تووش ڤایڕۆس کۆڕۆنا تیەێد

عراق داوەزینیگ ئاشکرا لە تووشهاتن ومردنەگان کۆڕۆنا تۆمارکەێد و خاسەوبوینەیلیگ رەسنە ٣٠٠ هەزار

Date: 2020-10-03 13:42:20
عراق داوەزینیگ ئاشکرا لە تووشهاتن ومردنەگان کۆڕۆنا تۆمارکەێد و خاسەوبوینەیلیگ رەسنە ٣٠٠ هەزار

عراق بڕیارەیل نوویگ لە نواگردن کۆڕۆنا بەێد وهەمیش دەربارەی واکسینەگە

Date: 2020-09-19 13:44:24
عراق بڕیارەیل نوویگ لە نواگردن کۆڕۆنا بەێد وهەمیش دەربارەی واکسینەگە

نزیکەی ٤٠٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا و ٥٨ مردن لە عراق

Date: 2020-10-13 14:36:16
نزیکەی ٤٠٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا و ٥٨ مردن لە عراق

عراق ٤٤٧١ تووشهاتن و ٣٧٧٣ خاسەوبوین لە کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-09-24 14:30:44
عراق ٤٤٧١ تووشهاتن و ٣٧٧٣ خاسەوبوین لە کۆڕۆنا تۆمارکەێد

تووشهاتنەگان کۆڕۆنای عراق لە ١٥٠ هەزار رەد کەن

Date: 2020-08-09 17:43:13
تووشهاتنەگان کۆڕۆنای عراق لە ١٥٠ هەزار رەد کەن

عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت زیاتر لە ٣٥٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-09-06 14:12:39
عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت زیاتر لە ٣٥٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد

٣٩٩٥ تووشهاتن نوو وەڤایڕۆس کۆڕۆنا لە ماوەی یەک رووژ لە عراق

Date: 2020-08-20 17:11:23
٣٩٩٥ تووشهاتن نوو وەڤایڕۆس کۆڕۆنا لە ماوەی یەک رووژ لە عراق