نزیکەی ٤٠٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا و ٥٨ مردن لە عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2020-10-13T14:36:16+0000
نزیکەی ٤٠٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا و ٥٨ مردن لە عراق

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو سێشەمنە، راگەیان مردن ٥٨ تووشهاتگ وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا و تۆمارکردن نزیکەی ٤٠٠٠ تووشهاتن نوو وە پەتاگە لە گشت ناوچەو شارەگان عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە.

وەزارەتەگە لەبەیانامەیگ ئمڕوو وت: ٣٩٢١ تووشهاتن نوو تۆمار کردگە، و ئاماژەکرد وە خاسەوبوین ٤١٥٨ تووشهاتک لە پەتاگە.

related

عراق راگەینێد زیاتر لە ٤٥٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا

Date: 2020-09-25 13:58:56
عراق راگەینێد زیاتر لە ٤٥٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا

دووارە خاسەوبوینەگان سەرکەفن لەبان تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لەعراق

Date: 2020-09-01 12:53:36
دووارە خاسەوبوینەگان سەرکەفن لەبان  تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لەعراق

٣٦٦٧ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2020-10-21 12:55:49
٣٦٦٧ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

ئەرا دوویەم رووژ لەشوون یەک.. عراق لە ٤٠٠٠ تووشهاتن کۆڕۆنا رەد کەێد

Date: 2020-08-15 12:27:19
ئەرا دوویەم رووژ لەشوون یەک.. عراق لە ٤٠٠٠ تووشهاتن کۆڕۆنا رەد کەێد

عراق وەردەوامە لە داوەزین تووشهاتن و مردنەگان کۆڕۆنا

Date: 2020-10-04 13:39:10
عراق وەردەوامە لە داوەزین تووشهاتن و مردنەگان کۆڕۆنا

تووشهاتن نوویگ وەکۆڕۆنا لەناو پەڕلەمانتارە عراقیەگان

Date: 2020-09-12 09:29:10
تووشهاتن نوویگ وەکۆڕۆنا لەناو پەڕلەمانتارە عراقیەگان

کۆڕۆنا لە عراق ئمڕوو.. ٤٢٣٤ خاسەوبوین و ٣٩٠٧ تووشهاتن و ٨٣ مردن

Date: 2020-09-19 15:03:14
کۆڕۆنا لە عراق ئمڕوو.. ٤٢٣٤ خاسەوبوین و ٣٩٠٧ تووشهاتن و ٨٣ مردن

عراق لە ٢٠٠ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا رەد کەێد

Date: 2020-08-22 12:10:09
عراق لە ٢٠٠ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا رەد کەێد