نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-02-22T09:21:04+0000
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

ئاژانس شەفەق نیوز لیستیگ وەنرخەیل تڵای بیگانە و عراقی لە بازاڕە ناوخۆیەگان ئەرا ئمڕوو دووشەممە ٢٢ شوبات ٢٠٢١ بڵاو کەێد.

لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە شارع نەهەر لە بەغداد نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تڵای خەلیجی و تورکی و ئۆڕوپایی رەسیە ٣٦٨،٠٠٠ دینار، ونرخ سەنین رەسیە ٣٦٢،٠٠٠ دینار.

نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تڵای عراقی رەسیە ٣٤١،٥٠٠ دینار، و نرخ سەنین رەسیە ٣٣٦،٥٠٠ دینار.

نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تڵای خەلیجی لە دوکانە زەڕنگەرەگان، هالە ناونی ٣٦٥ و ٣٨٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تڵای عراقی هالە ناونی ٣٤٠ و ٣٥٠ هەزار دینار.

related

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-02-15 09:19:32
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-02-18 09:46:50
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-03-02 09:34:18
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-03-04 09:09:08
نرخ تڵا لە بازاڕەیل عراق