نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و لە هەولێر لەکۆتایی هەفتە

نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و لە هەولێر لەکۆتایی هەفتە
2023-09-14T08:48:26+00:00
شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت جیگیربوی، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە ٤١٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٤١٢ هەزار دینار.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش جیگیربوین توومار کرد لەپای ٣٨٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٨٢ هەزار دینار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ ها ناوەین ٤٢٠ هەزار دینار و ٤٣٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٣٩٠ هەزار دینار و ٤٠٠ هەزار دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزین وە خوەی دی ، کە نرخ  فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢٤ رەسیە ٣٩٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ٢١ رەسیە ٣٣٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار ١٨ رەسیە ٣٧٠ هەزار دینار.

Shafaq Live
Shafaq Live