کۆڕۆنا وەرزشکار ناودیاریگ لە نەجەف رفنێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2020-12-05T12:53:35+0000
کۆڕۆنا وەرزشکار ناودیاریگ لە نەجەف رفنێد

شەفەق نیوز/ وەڕێۆبەرایەتی یانەی کووفە لە پارێزگای نەجەف، ئمڕوو شەممە، راگەیان مردن باقر جبوری سکرتێر یانەگە لەوەر تووشهاتنی وەڤایڕۆس کۆڕۆنا.

ناجح حمود وەرپرس یانەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: باقر جبوری سکرتێر یانەی کووفە وەرجە چەن رووژیگ تووش ڤایڕۆس کۆڕۆنا هات، و ئمڕوو گیانی لەدەسدا.

حمود ئاماژە کرد ک حاجی باقر جبوری لە گرنگترین ئەندامە وەرزشیەگان بوی لە یانەگە، و لە ناوە وەرزشیە دیارەگان بوی ک خزمەت وەرزشی نەجەف وەتایبەت و عراق وەگشتی کرد.

related

عراق بڕیارەیل نوویگ لە نواگردن کۆڕۆنا بەێد وهەمیش دەربارەی واکسینەگە

Date: 2020-09-19 13:44:24
عراق بڕیارەیل نوویگ لە نواگردن کۆڕۆنا بەێد وهەمیش دەربارەی واکسینەگە

عراق راگەینێد ١٥٥٣ تووشهاتن نوو و ١٧٦٦ خاسەوبوین لە کۆڕۆنا و هووشیاری لە زمسان دەێد

Date: 2020-12-16 13:05:55
عراق راگەینێد ١٥٥٣ تووشهاتن نوو و ١٧٦٦ خاسەوبوین لە کۆڕۆنا و هووشیاری لە زمسان دەێد

کۆڕۆنای عراق.. ٣٢٤٨ تووشهاتن و زیایبوین خاسەوبویەکان

Date: 2021-02-28 11:45:53
کۆڕۆنای عراق.. ٣٢٤٨ تووشهاتن و زیایبوین خاسەوبویەکان

ئەرا یەکەم جارە.. کەمتر لە ١٥٠٠ تووشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2020-12-10 14:41:09
ئەرا یەکەم جارە.. کەمتر لە ١٥٠٠ تووشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

نزیکەی ٤٠٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا و ٥٨ مردن لە عراق

Date: 2020-10-13 14:36:16
نزیکەی ٤٠٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا و ٥٨ مردن لە عراق

عراق کەمتر لە دووهەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-11-21 14:34:56
 عراق کەمتر لە دووهەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد

زیاتر لە ٩٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت

Date: 2021-01-09 12:24:53
زیاتر لە ٩٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت

عراق ٤٤٧١ تووشهاتن و ٣٧٧٣ خاسەوبوین لە کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-09-24 14:30:44
عراق ٤٤٧١ تووشهاتن و ٣٧٧٣ خاسەوبوین لە کۆڕۆنا تۆمارکەێد