کۆڕۆنا.. ٥٦ مردن و ٣٥٠١ تووشهاتن نوو لە عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2020-10-16T14:39:22+0000
کۆڕۆنا.. ٥٦ مردن و ٣٥٠١ تووشهاتن نوو لە عراق
شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو جمعە، راگەیان تۆمارکردن ٥٦ مردن و ٣٥٠١ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا.
لە هەڵوێست رووژانەی وەزارەتەگە لە پەتاگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ وەزارەتەگە هەمیش ٣٢١٠ خاسەوبوین تۆمار کردگە، تا بڕ خاسەوبوینەگان بڕەسێدە ٣٥٣٩٦٢ کەس.
وهەمیش ژمارەی تووشهاتنەگان رەسیە ٤٢٠٣٠٣ تووشهان، و بڕ مردنەگان رەسیە ١٠١٤٢.

related

ئەرا یەکەم جار لە چەن هەفتەیگەو.. عراق کەمتر لە ٣ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-10 15:51:14
ئەرا یەکەم جار لە چەن هەفتەیگەو.. عراق  کەمتر لە ٣ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد

مردن زیاتر لە ٧٠ هەزار عراقی وەزیریگ لە حکومەت کازمی خەێدە ژیر گومەزی پەرلەمان

Date: 2020-09-06 11:57:26
مردن زیاتر لە ٧٠ هەزار عراقی وەزیریگ لە حکومەت کازمی خەێدە ژیر گومەزی پەرلەمان

١٠ مەلیۆن تاقەبەش لە واکسین کۆڕۆنا ئەرا عراق ئەرا ئی دوو چینە

Date: 2020-09-23 06:16:16
١٠ مەلیۆن تاقەبەش لە واکسین کۆڕۆنا ئەرا عراق ئەرا ئی دوو چینە

تەندروسی جهانی هووشداری دەێد لە قەیران گەورایگ لەعراق لەزیایبوین تووشهاتنەگان کۆڕۆنا

Date: 2020-08-19 09:24:35
تەندروسی جهانی هووشداری دەێد لە قەیران گەورایگ لەعراق لەزیایبوین تووشهاتنەگان کۆڕۆنا

کۆڕۆنا.. ٦٣ مردن و ٤٠٤٤ تووشهاتن نوو لە عراق وەیەک رووژ

Date: 2020-10-19 12:32:54
کۆڕۆنا.. ٦٣ مردن و ٤٠٤٤ تووشهاتن نوو لە عراق وەیەک رووژ

٦٧ مردن و ٤٧٨٥ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2020-10-02 17:04:03
٦٧ مردن و ٤٧٨٥ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

عراق سەرکەفتنیگ لە خاسەوبوینەگان لەبان تووشهاتنەگان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-08-27 15:25:27
عراق سەرکەفتنیگ لە خاسەوبوینەگان لەبان تووشهاتنەگان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

کۆڕۆنا هالە گشت شوونیگ.. عراق کەفێدە قۆناغ بڵاو بوین بەرز وزوینە لە پەتاگە

Date: 2020-08-08 08:26:45
کۆڕۆنا هالە گشت شوونیگ.. عراق کەفێدە قۆناغ بڵاو بوین بەرز وزوینە لە پەتاگە