کۆڕۆنای عراق..١٣ مردن و ٣٢٧٣ تووشهاتن نوو

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-02-20T14:38:41+0000
کۆڕۆنای عراق..١٣ مردن و ٣٢٧٣ تووشهاتن نوو

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو شەممە، راگەیان تۆمارکردن ١٣ مردن وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا وەگەرد ١٩٧٨ خاسەوبوین لەماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە.

وەزارەتەگە لەبەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گشت ژمارەی تووشهاتنەگان لە وڵاتەگە رەسیە ٦٦٤ هەزار و ٧٥٠ تووشهاتن، لەلیان ١٣ هەزار و ٢٤٥ کەس مردنە، و ١٦١ هەزار و ٥٠٧ خاسەو بوینە.

related

عراق دووارە لە ٥٠٠٠ تووشهاتن وە کۆڕۆنا لە یەک رووژ رەد کەێد

Date: 2021-03-04 12:25:54
عراق دووارە لە ٥٠٠٠ تووشهاتن وە کۆڕۆنا لە یەک رووژ رەد کەێد

عراق راگەینێد ٤٣١٤ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا و گشت خاسەوبونەگان لە ٢٠٠ هەزار رەد کەن

Date: 2020-09-07 16:26:57
عراق راگەینێد ٤٣١٤ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا و گشت خاسەوبونەگان لە ٢٠٠ هەزار رەد کەن

داوەزین پەیمانەییگ لە تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق وە ٨٤٠ تووشهاتگ نوو

Date: 2021-01-02 12:32:37
داوەزین پەیمانەییگ لە تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق وە ٨٤٠ تووشهاتگ نوو

٢٣ مردن و زیاتر لە ٣٨٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-02-22 13:21:48
٢٣ مردن و زیاتر لە ٣٨٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

زیاتر لە ٤٠٠٠ تووشهاتن نوو وەڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق.. وتەندروسی خوەی لە زیایبوینەگە دویرەوخەێد

Date: 2020-08-21 13:26:41
زیاتر لە ٤٠٠٠  تووشهاتن نوو وەڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق.. وتەندروسی خوەی لە زیایبوینەگە دویرەوخەێد

عراق راگەینێد ١٥٥٣ تووشهاتن نوو و ١٧٦٦ خاسەوبوین لە کۆڕۆنا و هووشیاری لە زمسان دەێد

Date: 2020-12-16 13:05:55
عراق راگەینێد ١٥٥٣ تووشهاتن نوو و ١٧٦٦ خاسەوبوین لە کۆڕۆنا و هووشیاری لە زمسان دەێد

کۆڕۆنای عراق.. تۆمارکردن ٢٤٤٧ تووشهاتن وەرانوەر ٢٦١١ خاسەوبوین

Date: 2020-08-02 14:03:48
کۆڕۆنای عراق.. تۆمارکردن ٢٤٤٧ تووشهاتن وەرانوەر ٢٦١١ خاسەوبوین

زیاتر لە ٩٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت

Date: 2021-01-09 12:24:53
زیاتر لە ٩٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت