مزگانییگ دەربارەی کۆڕۆنای عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2020-08-16T16:53:51+0000
مزگانییگ دەربارەی کۆڕۆنای عراق

شەفەق نیوز/ دەسەی تەندروسی لە پەرلەمان عراق، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکراکرد ک ڤاێرۆس کۆرۆنا هێزەگەی لەدەسبردگە، وەگورەی ئاماژە وبەڵگە زانستی و پزشکیەگان، ودیاری کرد ک فرەی تووشهاتنەگان بیوەین و وەزوی خاسەوبوون.

ئی قسەگە لە تەندروسی پەرلەمان تیەێد هەرچەن تووشهاتنەگان عراق لە ماوەی سێ رووژە دویایینەگە لە ٤ هەزار رەدکرد.

بەڵکم فالح زەیادی ئەندام دەسەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زیاتر لە ٩٠% لە تووشهاتنەگان کۆرۆنا ئاسانەو بویە و وەزوی خاسەوبوود وەگورەی یەکەم مانگەگان لە دەرکەفتن پەتاگە، ودیاری کرد ک عراق بەرزەوبوینیگ لە تووشهاتنەگان تۆمار کەێد وەرانوەر کەمەوبوین لە سەختی تووشهاتنەگە، و ئەیە نشانەیگە ئەرا کەمەوبوین مەترسی کۆڕۆنا لە ماوەیل ئایندە.

زەیادی ئاماژەکرد وە سەرکەفتن کادرە پزشکیەگە لە رەفتاریان وەگەرد ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق، لە زیایبوین ئەزمونەیلیان دەربارەی ڤایڕۆسەگە، وزیایبوین  چەودیری بیماری ئەرا گیرهاوردن تووشهاتنەگان تا رادەی گەورایگ.


related

زیاتر لە ٢٥٠٠ تووشهاتن نوو و ٤٩ مردن وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2020-11-20 14:34:12
زیاتر لە ٢٥٠٠ تووشهاتن نوو و ٤٩ مردن وە کۆڕۆنا لە عراق

عراق گەوراترین ئامار تووشهاتن وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2020-08-18 16:21:07
عراق گەوراترین ئامار تووشهاتن وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمار کەێد

٦٧ مردن و ٤٧٨٥ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2020-10-02 17:04:03
٦٧ مردن و ٤٧٨٥ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

مردنەگان کۆڕۆنای عراق لە ١١ هەزار رەدکەن

Date: 2020-11-02 15:20:54
مردنەگان کۆڕۆنای عراق لە ١١ هەزار رەدکەن

سێ مردن و ٧ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە ناوچەیل ئیدارەی سەروەخوەیی

Date: 2021-02-25 08:59:15
سێ مردن و ٧ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە ناوچەیل ئیدارەی سەروەخوەیی

تووشهاتنەگان کۆڕۆنای عراق لە ٣٠٠ هەزار رەد کەن

Date: 2020-09-16 15:40:41
تووشهاتنەگان کۆڕۆنای عراق لە ٣٠٠ هەزار رەد کەن

زیاتر لە ٤٠ مردن و ٤ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2020-10-28 14:14:18
زیاتر لە ٤٠ مردن و ٤ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا لە عراق

تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق دووارە بەرزەوبوون

Date: 2020-11-30 13:37:30
تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق دووارە بەرزەوبوون