٢٣ مردن و زیاتر لە ٣٨٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-02-22T13:21:48+0000
٢٣ مردن و زیاتر لە ٣٨٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان تۆمارکردن ٢٣ مردن نوو لەوەر پەتای کۆڕونا لەماوەی یەک رووژ.

وەزارەتەگە لەبەیانامەیگ وت: ٣٨٦٤ تووشهاتن نوو و ٢٢٣٦ خاسەوبوین تۆمار کردگە.

related

عراق ئامار خاسەوبوین هاندەریگ لە ڤایرۆس کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-05 12:53:54
عراق ئامار خاسەوبوین هاندەریگ لە ڤایرۆس کۆڕۆنا تۆمارکەێد

وەزیر تەندروسی: ژمارەی تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق هیمان کەمە

Date: 2020-09-20 09:34:09
وەزیر تەندروسی: ژمارەی تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق هیمان کەمە

وەزیر تەندروسی عراق: قەیەغەی هاتووچگنەگە تووشهاتنەکان کۆڕۆنا وە رێژەی ٤٠٪ کەمەو کرد

Date: 2021-03-07 12:59:25
وەزیر تەندروسی عراق: قەیەغەی هاتووچگنەگە تووشهاتنەکان کۆڕۆنا وە رێژەی ٤٠٪ کەمەو کرد

زیاتر لە دە هەزار مردن لە عراق وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا

Date: 2020-10-14 14:05:29
زیاتر لە دە هەزار مردن لە عراق وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا

عراق لە هەفتەی ئایندە کاراوانەیلیگ ئاسمانی ئەرا هاوردن واکسین کۆڕۆنا خەێدە ری

Date: 2021-02-25 09:20:29
عراق لە هەفتەی ئایندە کاراوانەیلیگ ئاسمانی ئەرا هاوردن واکسین کۆڕۆنا خەێدە ری

عراق دابینکردن ٨ مەلیۆن تاقەبەش واکسین دژوە کۆڕۆنا مسۆکەرکەێد

Date: 2020-09-28 07:01:55
عراق دابینکردن ٨ مەلیۆن تاقەبەش واکسین دژوە کۆڕۆنا مسۆکەرکەێد

٣٦٦٧ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2020-10-21 12:55:49
٣٦٦٧ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

رووژیگ وەبی مردن.. تەندروسی هەرێم ٢٣٧ تووشهاتن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-02-28 13:54:01
رووژیگ وەبی مردن.. تەندروسی هەرێم ٢٣٧ تووشهاتن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد