مردنەیل کۆڕۆنای عراق لە ١٨ هەزار رەد کەن

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-07-21T13:46:08+0000
مردنەیل کۆڕۆنای عراق لە ١٨ هەزار رەد کەن

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان رەدکردن بڕ مردنەیل وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە ١٨ هەزار، دویای تۆمارکردن نزیکەی ٧٠ مردن نوو لە ماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە.

وەگورەی هەڵوێست رووژانەی پەتاگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز؛ تاقێگەیل وەزارەتەگە ٦٩ مردن و ٨٣٢٠ تووشهاتن نوو و ٦٩١٦ خاسەوبوین تۆمار کردن.

لەلای خوەییش سەیف بەدر قسەکەر وەناو وەزارەتەگە داوای وەکارهاوردن دەمامەک و لەیەک دویروکەفتن و دەسشووردن و وەرگردن واکسینەگە کرد.

related

تەندروسی عراق: هایمنە خراوترین شەپۆل پەتاگە

Date: 2021-07-28 14:45:14
تەندروسی عراق: هایمنە خراوترین شەپۆل پەتاگە

رووژانە +100 تووشهاتن کۆڕۆنا لە بەسرە

Date: 2021-07-02 14:36:14
رووژانە +100 تووشهاتن کۆڕۆنا لە بەسرە

نزیکەی ١٣ هەزار تووشهاتن و بەرزەوبوین مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-08-04 13:29:36
نزیکەی ١٣ هەزار تووشهاتن و بەرزەوبوین مردنەیل کۆڕۆنای عراق

٤٤ مردن و زیاتر لە ٩ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-07-12 13:46:20
٤٤ مردن و زیاتر لە ٩ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

عراق ٥٩ مردن و ٨٩٢٢ تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-07-20 14:14:57
عراق ٥٩ مردن و ٨٩٢٢ تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

كەرکوک راگەینێد دیاریکردن چوار تووشهاتن وە قارچک سیا

Date: 2021-06-03 07:05:15
كەرکوک راگەینێد دیاریکردن چوار تووشهاتن وە قارچک سیا

ئەرا دوویەم رووژە.. عراق زیاتر لە ١٣ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-07-29 13:42:04
ئەرا دوویەم رووژە.. عراق زیاتر لە ١٣ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

٤٠ مردن وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-07-02 14:38:41
٤٠ مردن وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق