لەماوەی مانگ ئازار 8 زەویلەرزە لە عراق توومارکریا

لەماوەی مانگ ئازار 8 زەویلەرزە لە عراق توومارکریا
2024-04-02T07:51:23+00:00
شەفەق نیوز/ دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو سێشەممە، راپۆرت مانگانەی تایوەت وە نەخشەی گالاکی زەویلەرزە لە عراق و ناوچەیل دەوروگەردی ئەەرا مانگ ئازار 2024 بڵاوکرد.

لە راپۆرتەگە هاتیە، شمارەی گشتی زەویلەرزە توومارکریاگەیل لە توور توومارکردن زەویلەرزەی عراقی ئەرا ئەو مانگە رەسیە  (22) زەویلەرزە (8) زەویلەرزە لەناو عراق بوی  (12) زەویلەرزە لەبان زەوی توورکیا و یەک زەویلەرزە لەناو سنوور ئیران وەرد یەک زەویلەرزە لەناو زەوی سوریا.

دیاریکرد چالاکیەیل دەێشت عراق وەشیوەی ورچەویگ لە مانگ ئازار لە توورکیا بویە نزیک سنووری وەرد عراق لەدویایش ئیران و سوریا وەپای راپۆرت مانگانڵی تووڕ توومارکردن زەویلەرزەیل عراقی.

Shafaq Live
Shafaq Live