عراق قەیەغەیل کۆڕۆنا تێرێدەو

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-02-06T12:19:30+0000
عراق قەیەغەیل کۆڕۆنا تێرێدەو

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو شەممە، بڕیار بەسانن ئەو شوونەیلە دا ک پابەند وە ریکارە مقەیەتیەگان نێەوون، لە دویای بەرزەوبوین ئاست تووشهاتنەگان وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق.

فەرمانگەی تەندروسی گشتی لە وەزارت تەندروسی، ئمڕوو لە بەیاننامەیگ رینما وە بەسانن گشت مۆڵ و چێشتخانە و هۆڵ و قاوەحانەگان دا ک پابەندی وە مەرجە مقەیەتیەگان لە ڤایڕۆس کۆڕۆنا نێەوون.

و هەمیش راگەیان بردن ریکارەیلیگ یاسایی وەگورەی یاسای تەندروسی گشتی دژوە ئەو مەکتەوەیل تایبەتە ک پابەندی وە رینماگان نێەوون، ک شایەت بوونە هووکار زیایبوین ژمارەی تووشهاتنەگان.

فەرمانگەگە داوا لە زانکۆ و کولێژ و مەکتەوەگان کرد ری وە هەر خوەنەواریگ نەیەن وەبی وەکارهاوردن دەمامەک.

related

عراق ٧٥٧ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-01-05 14:15:37
عراق ٧٥٧ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق راگەینێد ٤٣١٤ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا و گشت خاسەوبونەگان لە ٢٠٠ هەزار رەد کەن

Date: 2020-09-07 16:26:57
عراق راگەینێد ٤٣١٤ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا و گشت خاسەوبونەگان لە ٢٠٠ هەزار رەد کەن

تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق دووارە وە ٦٤٥ تووشهاتن نوو بەرزەو بوون

Date: 2021-01-17 13:29:09
تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق دووارە وە ٦٤٥ تووشهاتن نوو بەرزەو بوون

تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق دووارە بەرزەوبوون

Date: 2020-11-30 13:37:30
تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق دووارە بەرزەوبوون

کۆڕۆنای عراق.. ٨٠٤ تووشهاتن نوو و ١٠ مردن

Date: 2021-01-26 14:23:24
کۆڕۆنای عراق.. ٨٠٤ تووشهاتن نوو و ١٠ مردن

نۆ مردن و ٨٠٩ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-01-21 13:28:41
نۆ مردن و ٨٠٩ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

عراق هەڵقوڵان گەورایگ وەزیاتر لە ٤٠٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-02-19 13:31:58
عراق هەڵقوڵان گەورایگ وەزیاتر لە ٤٠٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق ٦٠٧ تووشهاتن نوو و ١٤ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-01-10 14:42:47
عراق ٦٠٧ تووشهاتن نوو و ١٤ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد