عراق ٩٠٢ تووشهاتن و ١١ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-01-01T14:14:31+0000
عراق ٩٠٢ تووشهاتن و ١١ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو جمعە، لەماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە ٩٩٢ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمار کرد.

وەگورەی هەڵوێست رووژانەی پەتاگە، وەزارەتەگە ٩٠٢ تووشهاتن تۆمار کرد تا گشت ژمارەی تووشهاتنەگان بڕەسێدە ٥٩٦١٩٣.

هەمیش وەزارەتەگە ١١ مردن تۆمار کرد تا گشت ژمارەی مردنەگان بڕەسێدە ١٢٨٢٤، و گشت ژمارەی خاسەوبویەگان رەسیە ٥٣٩٨١٧.

related

زیاتر لە دە هەزار مردن لە عراق وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا

Date: 2020-10-14 14:05:29
زیاتر لە دە هەزار مردن لە عراق وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا

عراق کەمترین رێژەی تووشهاتنی وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-01-03 12:40:46
عراق کەمترین رێژەی تووشهاتنی وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق تووشهاتنەیل نوویگ وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد نزیک لە 5000 تووشهاتن

Date: 2020-09-03 14:30:39
عراق تووشهاتنەیل نوویگ وە کۆڕۆنا  تۆمارکەێد نزیک لە 5000 تووشهاتن

عراق گەوراترین ئامار تووشهاتن وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2020-08-18 16:21:07
عراق گەوراترین ئامار تووشهاتن وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمار کەێد

تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق دووارە وە ٦٤٥ تووشهاتن نوو بەرزەو بوون

Date: 2021-01-17 13:29:09
تووشهاتنەگان کۆڕۆنا لە عراق دووارە وە ٦٤٥ تووشهاتن نوو بەرزەو بوون

کۆڕۆنای عراق.. ٥٥ مردن وزیاتر لە ٣ هەزار تووشهاتن لە یەک رووژ

Date: 2020-10-24 14:04:13
کۆڕۆنای عراق.. ٥٥ مردن وزیاتر لە ٣ هەزار تووشهاتن لە یەک رووژ

عراق ٧٥٧ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-01-05 14:15:37
عراق ٧٥٧ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت زیاتر لە ٣٥٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-09-06 14:12:39
عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت زیاتر لە ٣٥٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد