شەنگال داوای بەشدار کردنی کەێد لە رێککەفتنیگ چەوەڕیکریاگ لەناوبەین بەغداد کوردستان

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2020-10-09T06:40:55+0000
شەنگال داوای بەشدار کردنی کەێد لە رێککەفتنیگ چەوەڕیکریاگ لەناوبەین بەغداد کوردستان

شەفەق نیوز/ وەڕێۆبەر ناحیەی سنونی سەروە قەزای شەنگال داوای بەشدارکردن قەزاگە کرد لە رێککەفتنیگ چەوەڕیکریاگ لەناوبەین حکومەت عراق وحکومەت هەرێم  ئەرا گونجانن رەوشەگان لە خاک ئەیزیدیەگان.

وەزیر ناوخۆ لە حکومەت هەرێم کوردستان، دوێەکە پەنجشەممە، خەوەردا ک ئەوەسا ئمڕوو  سەردان بەغداد کەێد ئەرا داناین دویاترین نشانەگان لە رێککەفتنەگە.

خودیدا جوقی وەڕێۆبەر ناحیەی سنونی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەڵک شەنگال رەزامەن نێەوون لە چەسپانن ئیدارەی نوویگ لەبانیان دویر لە رای خەڵک شەنگال.


related

ئەرا دوویەم رووژ.. دۆڵار لەوەرانوەر دینار عراقی بەرزەو بوود

Date: 2020-11-29 08:10:14
ئەرا دوویەم رووژ.. دۆڵار لەوەرانوەر دینار عراقی بەرزەو بوود

بەغداد وەگورەی رێککەفتنە نووەگە بەش هەرێم کوردستان لە بوودجەی ٢٠٢١ دیاری کەێد

Date: 2020-12-06 10:30:16
بەغداد وەگورەی رێککەفتنە نووەگە بەش هەرێم کوردستان لە بوودجەی ٢٠٢١ دیاری کەێد

ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-01-14 07:58:39
ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و  هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکوردستان

Date: 2020-09-09 08:23:12
بەرزەوبوین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد  وکوردستان

شاند پایەبەرزیگ لە هەرێم کوردستان رەسێدە بەغداد

Date: 2021-01-24 12:35:04
شاند پایەبەرزیگ لە هەرێم کوردستان رەسێدە بەغداد

بەرزەوبوین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکوردستان

Date: 2020-10-11 08:27:19
بەرزەوبوین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکوردستان

بەغداد و کوردستان رەسنە رێککەفتنەیلیگ سەربازی و ئەمنی.. و ئۆپراسیونە هاوبەشەگان ئاشکرای ووردەکاریەیل کەێد

Date: 2020-10-13 12:42:59
بەغداد و کوردستان رەسنە رێککەفتنەیلیگ سەربازی و ئەمنی.. و ئۆپراسیونە هاوبەشەگان ئاشکرای ووردەکاریەیل کەێد

بەرزەوبوین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد و کوردستان

Date: 2020-08-24 07:42:03
بەرزەوبوین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد و  کوردستان