زەخمداری ئەندامیگ ئەمنی مەوقەی دەورەداین بازرگان رخبەریگ مادەی هووشبەر لە بەسڕە

زەخمداری ئەندامیگ ئەمنی مەوقەی دەورەداین بازرگان رخبەریگ مادەی هووشبەر لە بەسڕە
2024-03-31T09:08:07+00:00
شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسڕە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە زەخمداری ئەندامیگ ئەمنی مەوقەی ئاخڵەداین بازرگانیگ رخبەر مادەی هووشبەر لە باشوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "هێزیگ ئەمنی گەپ  دویەشەو ئاخڵەی ماڵ بازرگان رخبەریگ مادەی هوشبەر دان لە ناحیەی سەفووان لەباشوور شار بەسڕە ناوەن پارێزگاگە، رەسیەس ئەرا رویوەروی بوینەوە وەرد ئەمن".

سەرچەوەگە وتیش، "بازرگان مادە هووشبەرەگە یەکیگ لە ئەندامەیل هێزە ئەمنیەیل وە سەختی زەخمدارکردیە و توەنستیە ئەرا شوین نادیاریگ بواد وە دەسمیەتی کسەیل ترەک لە ناوچەگە، هێزە ئەمنیەیل دوانیان دەسگیرکردنە".

Shafaq Live
Shafaq Live