زیاتر لە ٥٠٠٠ تووشھاتن و ٥١ مردن وە کۆڕۆنای عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-09-09T13:23:52+0000
زیاتر لە ٥٠٠٠ تووشھاتن و ٥١ مردن وە کۆڕۆنای عراق

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان تۆمارکردن ٥٠٧٣ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە گشت ناوچە و شارەیل وڵاتەگە تا گشت ژمارەی تووشهاتنەکان بڕەسێدە ١٩٣٩٤٠٨.

وەزارەتەگە لەبەیانامەی هەڵوێست رووژانەی پەتاگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ٧٦٤٤ بیمار لە پەتاگە خاسەو بوین تا گشت ژمارەی خاسەوبویەکان بڕەسێدە ١٨٠١٣٩٤.

هەمیش ٥١ بیمار لەوەر پەتاگە ئمڕوو مردن تا گشت ژمارەی مردنەیل بوودە ٢١٣٣٣.

 

related

داوەزین تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-08-01 14:16:17
داوەزین تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین مردنەیل کۆڕۆنای عراق

بەرزەوبوین مردنەیل و داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-08-06 14:13:36
بەرزەوبوین مردنەیل و داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

داوەزین تووشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-08-18 14:17:10
داوەزین تووشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

عراق دراتنی لە شەپۆل سێیەم کۆڕۆنا راگەینێد و رخی لە چوارەم چوود

Date: 2021-08-21 14:47:54
عراق دراتنی لە شەپۆل سێیەم کۆڕۆنا راگەینێد و رخی لە چوارەم چوود

عراق نزیکەی ٧٠٠٠ تووشهاتن و ٥٦ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-09-02 14:09:48
عراق نزیکەی ٧٠٠٠ تووشهاتن و ٥٦ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

داوەزین تووشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-09-03 13:28:06
داوەزین تووشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

عراق داوەزین ئاشکرایگ لە تووشهاتنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-06-05 14:11:45
عراق داوەزین ئاشکرایگ لە تووشهاتنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

داوەزین گەورەیگ لە شمارەی تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-07-31 14:36:20
داوەزین گەورەیگ لە شمارەی تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق