زیاتر لە ٩٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-01-09T12:24:53+0000
زیاتر لە ٩٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق لەماوەی ٢٤ ساعەت

شەفەق نیوز/ ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق دووارە بەرزەو بوی، دویای تۆمارکردن ٩٠٠ تووشهاتن لە ماوەی ٣٤ ساعەت گوزەیشتە.

وەزارەتەگە لە هەڵوێست رووژانەی پەتاگە وت: تاقێگەیلی ٩٠٧ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمار کردن، و ئاماژە کرد لە خاسەوبوین ١٩٦٥ تووشهاتگ، و ژمارەی مردنەگان رەسیە چوار کەس لەوەر پەتاگە.

وەزارەتەگە وتیش؛ گشت ژمارەی خاسەوبویەگان رەسیە ٥٥٤٩٩٠، و گشت ژمارەی تووشهاتنەگان بویە ٦٠٢٣٣١، و گشت ژمارەی تووشهاتنەگان لە چارەسەری ٣٤٤٦٠، و ژمارەی تووشهاتنەگان لە چەودیری وورد ١٢٩، و ژمارەی مردنەگان بویە ١٢٨٨١.

related

عراق کەمترین ئامارەیلی لە تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-01-04 13:47:18
عراق کەمترین ئامارەیلی لە تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

تووشهاتنەگان کۆڕۆنای عراق لە ٣٠٠ هەزار رەد کەن

Date: 2020-09-16 15:40:41
تووشهاتنەگان کۆڕۆنای عراق لە ٣٠٠ هەزار رەد کەن

ئەرا دوویەم رووژ لەشوون یەک عراق زیاتر لە ١٣٠٠ تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2020-12-19 12:20:56
ئەرا دوویەم رووژ لەشوون یەک عراق زیاتر لە ١٣٠٠ تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق راگەینێد چارەسەرکردن ١٥ هەزار تووشهاتگ کۆڕۆنا وە پلازمای خوین

Date: 2020-08-24 16:19:04
عراق راگەینێد چارەسەرکردن ١٥ هەزار تووشهاتگ کۆڕۆنا وە پلازمای خوین

عراق راگەینێد ٨٦٧ تووشهاتن وە کۆڕۆنا و ٤ مردن لە ماوەی یەک رووژ

Date: 2021-01-13 12:54:05
عراق راگەینێد ٨٦٧ تووشهاتن وە کۆڕۆنا و ٤ مردن لە ماوەی یەک رووژ

کۆرۆنای عراق رەسێدە زیاتر لە ١٤٠ هەزار تووشهاتگ

Date: 2020-08-07 17:26:23
کۆرۆنای عراق رەسێدە زیاتر لە ١٤٠ هەزار تووشهاتگ

عراق كەمترین رێژەی تووشهاتنەگانی وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2020-12-26 13:17:17
عراق كەمترین رێژەی تووشهاتنەگانی وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق تووشهاتنەیل نوویگ وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد نزیک لە 5000 تووشهاتن

Date: 2020-09-03 14:30:39
عراق تووشهاتنەیل نوویگ وە کۆڕۆنا  تۆمارکەێد نزیک لە 5000 تووشهاتن