ئەرا دۊەم رووژە.. بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-09-15T08:15:07+0000
ئەرا دۊەم رووژە.. بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی لە بازاڕە ناوخۆیەیلەی بەغداد،  ئمڕوو چوارشەممە ١٥ی ئەیلوول ٢٠٢١ ، ئەرا دۊەم رووژە بەرزەو بۊی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپایی عەیار ٢١ لە جادەی نەهەر لە بەغداد پایتەخت، رەسیە ٣٦٩ هەزار دینار ز و نرخ سەنین رەسیە ٣٦٤ هەزار دینار.

پەیامنارەگەمان وتیش؛ نرخ یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای عراقی بەرزەوبۊن وەخوەی دی لەپای ٣٣٩ هەزار دینار ز و نرخ سەنینی رەسیە ٣٣٤ هەزار.

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە،  نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیچی عەیار ٢١ هالە ناونی ٣٧٠ هەزار دینار و ٣٧٥ هەزار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی هالە ناونی ٣٤٠ هەزار دینار و ٣٤٥ هەزار دینار.

 

 

 

 

 

related

ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-13 08:20:34
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-02 10:17:07
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-16 08:48:24
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نوییگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-18 08:52:44
داوەزین نوییگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-05 09:06:08
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-30 10:10:14
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-20 08:36:02
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-02 07:57:53
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق