ئەرا دوویەم رووژ.. عراق داوەزین گەورایگ لە تووشهاتنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-05-02T13:26:31+0000
ئەرا دوویەم رووژ.. عراق داوەزین گەورایگ لە تووشهاتنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، داوەزین گەورایگ لە تووشهاتنەیل ڤایڕۆس کۆڕۆنا ئەرا دوویەم رووژ لە شوون یەک تۆمار کرد.

وەزارەتەگە لە هەڵوێست پەتا و واکسینەگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقێگەیلی ٤٥٦٤ تووشهاتن نوو، و ٣٨ مردن، و ٧٨٥٩ خاسەوبوین تۆمار کردن

وەزارەتەگە نشان دا ک ٦٤٧٥ کەس لەماوەی رووژ یەکشەممە واکسینەگە وەرگردن، و دیاری کرد ک بڕ وەرگرەیل واکسینەگە رەسیە ٣٥٨١٠٤

related

کۆڕۆنای عراق.. واکسینەگە دریەێدە نزیکەی نیم مەلیۆن

Date: 2021-05-13 13:55:51
کۆڕۆنای عراق.. واکسینەگە دریەێدە نزیکەی نیم مەلیۆن

کۆڕۆنا.. ٢٢١٨ تووشهاتن نوو و ٤٨ مردن لە عراق لەماوەی یەک رووژ

Date: 2020-12-01 12:35:08
کۆڕۆنا.. ٢٢١٨ تووشهاتن نوو و ٤٨ مردن لە عراق لەماوەی یەک رووژ

زیاتر لە ٧ هەزار خاسەوبوین و ٥ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-05-03 13:50:48
زیاتر لە ٧ هەزار خاسەوبوین و ٥ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا لە عراق

خاسەوبویەکان لە کۆڕۆنای عراق لە تووشهاتنەیل بەرزترەو بوون

Date: 2021-05-04 13:12:47
خاسەوبویەکان لە کۆڕۆنای عراق لە تووشهاتنەیل بەرزترەو بوون

٤٩٠٢ تووشهاتن کۆڕۆنا و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل عراق

Date: 2021-05-10 13:26:47
٤٩٠٢ تووشهاتن کۆڕۆنا و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل عراق

کۆڕۆنای عراق.. زیاتر لە ٥٠٠٠ تووشهاتن و ٦٥٦١ خاسەوبوین

Date: 2021-05-11 13:58:04
کۆڕۆنای عراق.. زیاتر لە ٥٠٠٠ تووشهاتن و ٦٥٦١ خاسەوبوین

کۆڕۆنای عراق.. داوەزین لە تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەکان

Date: 2021-04-24 13:28:56
کۆڕۆنای عراق.. داوەزین لە تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەکان

دەیان تووشهاتن وە کۆڕۆنا لەناو ئەوانەگ لە هیندستان هاتنەسەو

Date: 2021-05-12 13:36:06
دەیان تووشهاتن وە کۆڕۆنا لەناو ئەوانەگ لە هیندستان هاتنەسەو