دویای دوو رووژ لە داوەزین.. دووارە نرخ دۆلار بەرزەو بوود

2023-03-14T14:03:32.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ ١٥٥٥٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەری بەساد.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٤٧٥٠ دینار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، ک نرخ فرووشتن ١٠٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٦٥٠٠ دینار عراقی وەرانوەر، و نرخ سەنینی رەسیە ١٥٤٥٠٠ دینار عراقی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار ئەمریکی هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسە بەرزەو بوی، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٥٧٥٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٥٤٧٥٠ دینار عراقی.

Shafaq Live
Shafaq Live