دوو چەکدار پەلامار پۆلیس دەن لە بەغدا و لەلیان کوشن

2023-01-25T07:59:12.000000Z

شەفەق نیوز/ سارچەویگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە رفانن ئەندامیگ پۆلیس و زەخمداری بوین یەکیگتر لە ناوچەی غەزالیە لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو چەکدار شەوەکی ئمڕوو، وە دەوانچەی بیدەنگ، وە ئاراستەی دەوریگ لە پۆلیس فیراڵی لەناوچەی غەزالیە لە خوەرئاوای بەغدا تەقە کردنە، بویە هوکار کوشیان ئەندامیگ دەوریەگە و زەخمداری یەکیگتر، ک ئەرا خەسخانە نزییگ کلکریایە.

سەرچەوەگە وتیش، چەکدارەیل لەدویای ئەنجام کارەگە هەڵکوتانەس بان ماشین دەوریەگە چەکەیل ناوی دزینە، و ئەرا شوین نادیاریگ واینە، دیاریکرد دەزگایەل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە.

Shafaq Live
Shafaq Live