داوەزین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد بەسیان بازاڕەیل

2023-03-16T14:21:02.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و لە هەولێر داوەزی.       

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسیان 156400 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن، شەوەکی ئمروو 157100 وەرانوەر 100 دۆلار.    

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد داوەزیا، نرخ فرووشتن رەسیە 157500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 155500 دینارعراقی.    

لە هەولێریش وەگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار داوەزین توومارکرد ک نرخ فروشتنی رەسیە 156550دینار ئەرا 100 دۆلار، و نرخ سەنینی رەسیە 155550 دینار لە وەرانوەر 100 دۆلار.

Shafaq Live
Shafaq Live