داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-09-14T07:27:22+0000
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، ،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا، و لە هەرێم کوردستان ئارام گرت.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد،  شەوەکی ئمڕوو،  ١٤٧٤٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار توومار کردن.

شەوەکی دۊیەکەی دووشەممە،  نرخ دۆلار رەسیە ١٤٧٥٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

پەیامنێر٥گەمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە بازاڕە ناوخۆیەیلەی بەغداد ئارام گرت، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٨٠٠٠ دینار عراقی، بو نرخ سەنین رەسیە ١٤٧٠٠٠ دینار ئەرا هەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان،  نرخ دۆلار ئارامی وەخوەی دی، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٧٧٠٠ دینار، و نرخ سەنین بۊیە ١٤٧٥٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

related

بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-17 07:44:11
بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-06 08:20:06
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگرتنی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-08-12 07:51:43
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگرتنی لە هەرێم کوردستان

ئارامگرتن دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-06-13 08:26:11
ئارامگرتن دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەرێم کوردستان

هەکاتی دۆلار.. نرخ تەڵا لە عراق بەرزەو بوی

Date: 2021-05-27 09:46:18
هەکاتی دۆلار.. نرخ تەڵا لە عراق بەرزەو بوی

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-07-17 07:33:22
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-25 09:10:08
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-06-08 07:42:54
داوەزین دۆلار لە بەغداد و  هەرێم کوردستان