داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسە

2023-03-15T13:26:27.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد داوەزیا، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان کەمیگ بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ ١٥٦٨٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەری بەساد.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٧١٠٠ دینار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد داوەزیا، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٧٧٥٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٥٥٧٤٠ دینار عراقی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە، بەرزەوبوین کەمیگ توومار کرد، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٧١٥٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٥٦١٥٠ دینار عراقی.

Shafaq Live
Shafaq Live