داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-25T07:41:23+0000
داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  داوەزیا.         

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 147900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.      

دۊیەکە چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 147950 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.       

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە 148500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147500 دینار.                    

لەهەوڵیر پایتەخت کوردستانیش نڕخ دۆلار داوەزی، نڕخ فروشتنی رەسیە 148150 عێراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نڕخ سەنینی 147900 عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. 

related

بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغدا  و داوەزینی لە هەولئر

Date: 2021-11-22 07:28:22
بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغدا  و داوەزینی لە هەولئر

ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

Date: 2021-11-01 07:42:14
ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە وەخت بەساین بازارەیل  بەغدا

Date: 2021-11-30 14:18:05
بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە وەخت بەساین بازارەیل  بەغدا

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-10-02 08:04:56
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

داوەزین دۆلار لە بەغدا  و ئارامگردنی لە هەولێر

Date: 2021-11-23 07:14:08
داوەزین دۆلار لە بەغدا  و ئارامگردنی لە هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-25 07:13:14
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-11-02 07:21:09
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبۊن دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-14 07:54:23
بەرزەوبۊن دۆلار لە بەغداد و هەولێر