داوەزین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەرێم کوردستان

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-05-04T07:25:23+0000
داوەزین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز/ ئمڕوو سێشەممە، نرخ دۆلار لە بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد وەشیوەی کەمیگ داوەزیا، و لە هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد ١٤٨٠٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی تۆمار کردن.

 دوێەکە دووشەممە نرخ دۆلار لە بۆرسەی سەرەکی کیفاح رەسیە ١٤٨١٠٠ دینار.

پەیامنێرەگەمان ئاماژە کرد ک نرخ فرووشتن و سەنەین  لە دوکانەیل ئاڵشتکردنەکان لە بازاڕە ناوخۆیەکان لە بەغداد ئارام گرد، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٨٥٠٠ دینار، و نرخ سەنین رەسیە ١٤٧٥٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ دۆلار  بەرزەوبوین وەخوەی دی ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٨٣٠٠ دینار، و نرخ سەنین رەسیە ١٤٨١٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

related

بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-03 07:38:18
بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەرێم کوردستان

نرخ دۆلار وەگەرد وسیان بۆرسەی عراقی ئارام گرێد

Date: 2021-05-08 07:39:00
نرخ دۆلار وەگەرد وسیان بۆرسەی عراقی ئارام گرێد

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-04-26 08:04:16
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد وداوەزینی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-11 07:17:18
بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد وداوەزینی لە هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-04-29 08:38:12
بەرزەوبوین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و  هەرێم کوردستان

نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-04-25 08:45:20
نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد لەکار وسیان بۆرسەی عراق لەوەر قەیەغەگە

Date: 2021-05-01 07:01:24
ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد لەکار وسیان بۆرسەی عراق لەوەر قەیەغەگە

داوەزین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-04-25 08:48:15
داوەزین کەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان