داوەزین گەپیگ لە نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-23T07:23:08+0000
داوەزین گەپیگ لە نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو سێشەممە، 22تەشرین دۊیەم 2021 لە بازاڕەیل عێراق داوەزیا.    

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای خەلیچی و تورکی و ئەوروپایی لە بازاڕەیل جادەی نەهەر بەغدای پایتەخت رەسیە  370 هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە 366 هەزار دینار، نڕخ فڕوشتن لە ڕووژ دوشەممە نرخ یەک مسقاڵ 379 هەزار دینار بۊی.    

پەیامنێرمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی داوەزین وەخوەی دی لەپای 340 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 336 هەزار دینار.     

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 370 هەزار دینار و 375 هەزار، و نرخ فرووشتن یەک شەممە تەڵای عراقی هالە ناونی 340 و 345 هەزار دینار. 

related

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-13 08:59:52
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-16 08:48:24
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئەرا دۊەم رووژە.. بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-15 08:15:07
ئەرا دۊەم رووژە.. بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نوییگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-18 08:52:44
داوەزین نوییگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-09 10:54:26
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-05 09:06:08
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-30 10:10:14
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-02 07:57:53
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق