داوەزین لە تووشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنا لە عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-04-30T13:24:37+0000
داوەزین لە تووشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنا لە عراق

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو جمعە، داوەزین وەرچەویگ لە تووشهاتن و مردنەیل ڤایڕۆس کۆڤید-١٩ لە ماوەی دویاترین ٢٤ ساعەت وەخوەی دی.

وەزارەتەگە لەبەیانامەی هەڵوێست رووژانەی پەتا و واکسینەگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقێگەیلی ٦٤٠٥ تووشهاتن نوو، و ٣٢ مردن و ٧١١١ خاسەوبوین تۆمار کردن.

وەزارەتەگە نشان دا مەبڕ ئەو کەسەیلەگ واکسینەگە وەرگردنە رەسیە ٣٥١٦٨٠.

related

عراق کەمتر لە ٢٠٠٠ تووشهاتن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد و خاسەوبویەگان بەرزەو بوود

Date: 2020-12-04 12:59:19
عراق کەمتر لە ٢٠٠٠ تووشهاتن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد و خاسەوبویەگان بەرزەو بوود

کۆڕۆنا فەرمانگەیگ حکومەتی لە باشوور عراق داگیر کەێد

Date: 2021-02-24 08:30:02
کۆڕۆنا فەرمانگەیگ حکومەتی لە باشوور عراق داگیر کەێد

کۆڕۆنای عراق.. خاسەوبوین ٣٤٦٠ کەس و ٢٩٦١ تووشهاتن نوو

Date: 2020-11-17 14:32:26
کۆڕۆنای عراق.. خاسەوبوین ٣٤٦٠ کەس و ٢٩٦١ تووشهاتن نوو

تەندروسی جهانی ئاشکرای مەوقەی رەسین واکسین کۆڕۆنا ئەرا عراق کەێد

Date: 2021-03-10 13:39:01
تەندروسی جهانی ئاشکرای مەوقەی رەسین واکسین کۆڕۆنا ئەرا عراق کەێد

ئەرا دوویەم جار.. فەرماندەی سەربازی عراقی گەورایگ تووش کۆڕۆنا تیەێد

Date: 2020-10-30 08:21:08
ئەرا دوویەم جار.. فەرماندەی سەربازی عراقی گەورایگ تووش کۆڕۆنا تیەێد

قەیەغەیل کۆڕۆنا گواستنەوەی بازرگانی لە مەرز مەنەلی تیارێدە نیمە

Date: 2021-02-27 11:17:39
قەیەغەیل کۆڕۆنا گواستنەوەی بازرگانی لە مەرز مەنەلی تیارێدە نیمە

عراق ١٦٠٦ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد و خاسەوبوینەگان فرەترن

Date: 2020-11-28 13:03:57
عراق ١٦٠٦ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمارکەێد و خاسەوبوینەگان فرەترن

عراق.. ٤١ مردن وزیاتر لە ٥٠٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا

Date: 2021-03-19 13:18:22
عراق.. ٤١ مردن وزیاتر لە ٥٠٠٠ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا