داوەزین كەمیگ لە نرخ دۆلار وەرانوەر دینار عراقی

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2020-11-21T08:35:00+0000
داوەزین كەمیگ لە نرخ  دۆلار  وەرانوەر دینار عراقی

شەفەق نیوز/ ئمڕوو شەممە ٢١ تەشرین دوویەم ٢٠٢٠ ، نرخ  دۆلار وەشیوەی کەمیگ  لە بازاڕەگان بەغداد داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆڕسەی کیفاح ناوەندی ئمڕوو، ١٢٤٨٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی تۆمارکرد.

بۆڕسەی حارسیە لە بەغداد ١٢٤٨٥٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی تۆمارکرد.

لە  پەنجشەممەی گوزەیشتە، نرخ  دۆلار لە بۆڕسەی کیفاح رەسیە ١٢٤٩٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

پەیامنێرەگەمان ئاماژەدا ک نرخ فرووشتن و سەنەین لە بازاڕە ناوخۆیەگان لە بەغداد  ئارامگرد ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٢٥٥٠٠ دینار عراقی، ونرخ سەنین رەسیە ١٢٤٥٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

related

بەرزەوبوین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکوردستان

Date: 2020-10-22 07:45:58
بەرزەوبوین  نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکوردستان

داوەزین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکوردستان

Date: 2020-09-16 08:20:23
داوەزین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکوردستان

نرخەیل خەرج دۆلار لە بەغداد و کوردستان لەبەرزەوینی وەردەوامە

Date: 2020-10-01 08:04:57
نرخەیل خەرج دۆلار لە بەغداد و کوردستان لەبەرزەوینی وەردەوامە

بەرزەوبوین نرخ خەرج دۆلار لە بازاڕەیل بەغداد و کوردستان

Date: 2020-08-19 09:26:55
بەرزەوبوین نرخ خەرج دۆلار لە بازاڕەیل بەغداد و کوردستان

داوەزین كەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

Date: 2020-11-03 09:11:10
داوەزین كەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

ئارامی نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد

Date: 2020-09-26 07:47:44
ئارامی نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد

داوزین کەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکەمیگ بەرزەوبوین لەکوردستان

Date: 2020-10-12 08:04:58
داوزین کەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکەمیگ بەرزەوبوین لەکوردستان

ئارامگردن نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد و کوردستان

Date: 2020-09-03 07:34:27
ئارامگردن نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد و  کوردستان