داوەزین كەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2020-11-19T07:51:22+0000
داوەزین كەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

شەفەق نیوز/ ئمڕوو پەنجشەممە ١٩ تەشرین دوویەم ٢٠٢٠ ، نرخ خەرج دۆلار وەشیوەی کەمیگ داوەزیا لە بازاڕەگان بەغداد وهەرێم کوردستان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆڕسەی کیفاح ناوەندی ئمڕوو، ١٢٤٩٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی تۆمارکرد.

بۆڕسەی حارسیە لە بەغداد ١٢٤٩٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی تۆمارکرد.

دوێەکە چوارشەممە، نرخ خەرج دۆلار لە بۆڕسەی کیفاح رەسیە ١٢٤٩٥٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

پەیامنێرەگەمان ئاماژەدا ک نرخ فرووشتن و سەنەین لە بازاڕە ناوخۆیەگان لە بەغداد  ئارامگرد ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٢٥٥٠٠ دینار عراقی، ونرخ سەنین رەسیە ١٢٤٥٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠دۆلار ئەمریکی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ خەرج دۆلار کەمیک داوەزین وەخوەی دی ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٢٤٩٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار، و سەنین بویە ١٢٤٧٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

related

داوەزین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکوردستان

Date: 2020-09-16 08:20:23
داوەزین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وکوردستان

بەرزەوبوین كەمیگ لە نرخ دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

Date: 2020-11-23 08:33:11
بەرزەوبوین كەمیگ لە نرخ  دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

نرخەیل دۆلار لە بازاڕەگان بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2020-11-25 08:01:18
نرخەیل دۆلار لە بازاڕەگان بەغداد و هەرێم کوردستان

ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

Date: 2020-11-26 08:14:48
ئارامگردن نرخ  دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

بەرزەوبوین كەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد

Date: 2020-11-14 08:16:20
بەرزەوبوین كەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2020-11-28 07:48:31
بەرزەوبوین  نرخ  دۆلار لە بەغداد

داوەزین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

Date: 2020-11-16 09:06:37
داوەزین نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

بەرزەوبوین كەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

Date: 2020-11-18 08:34:14
بەرزەوبوین كەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان