داوەزین دۆلار لە بەغدا  و ئارامگردنی لە هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-23T07:14:08+0000
داوەزین دۆلار لە بەغدا  و ئارامگردنی لە هەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو سێشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت کەمێگ داوەزیا و هەرێم کوردستان جیگیر بۊی.   ‏    ‏

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد،  شەوەکی ئمڕوو 147900 دینار عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن.       

دۊێکە دوشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 147950 دینار وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.     

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جۊر خوەی مەنییە، نرخ فرووشتن رەسیە 148500 دینار عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 147500 دینارعێراقی .      

لەهەوڵیر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نڕخ دۆلار جیگیرە، نڕخ فروشتنی رەسیە  148000 عێراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نڕخ سەنینی  رەسیە 147800 عێراقی وەرانوەر 100 دوۆلار ئەمریکی. 

related

ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم کوردستان

Date: 2021-11-04 07:26:52
ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم کوردستان

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-05 07:36:23
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار لە وەخت بەسین بۆڕسەی بەغدا

Date: 2021-11-25 15:10:00
داوەزین نرخ دۆلار لە وەخت بەسین بۆڕسەی بەغدا

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-27 07:44:20
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا

Date: 2021-11-06 07:23:37
ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا

بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-10-28 08:03:58
بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

داوەزین دۆلار لە بەغداد و ئارامگرتنی لە هەولێر

Date: 2021-09-22 07:56:33
داوەزین دۆلار لە بەغداد و ئارامگرتنی لە هەولێر

بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغدا  و هەرێم کوردستان

Date: 2021-11-07 08:03:20
بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغدا  و هەرێم کوردستان