داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-09-15T08:03:40+0000
داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار، ئمڕوو چوارشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەرێم کوردستان داوەزیان

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد،  شەوەکی ئمڕوو ١٤٧٣٥٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی توومار کردن.

شەوەکی دۊیەکەی سێشەممە،  نرخ دۆلار رەسیە ١٤٧٤٠٠ دینار عراقی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن و سەنین لە بازاڕە ناوخۆیەیلەی بەغداد ئارام گرت ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٨٠٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنین بۊیە ١٤٧٠٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان،  نرخ دۆلار هەمیش ئارامی وەخوەی دی،  ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٧٦٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنین بۊیە ١٤٧٣٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

 

ا

 

 

 

related

ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-08-16 07:10:25
ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

بەرزەوبۊن  نرخ دۆلار لە بەغداد وئارامگرتنی لە هەولێر

Date: 2021-09-16 08:18:58
بەرزەوبۊن  نرخ دۆلار لە بەغداد وئارامگرتنی لە هەولێر

بەرزەوبوین دۆلار وەشیوەی کەمیگ لە بەغداد

Date: 2021-08-21 07:50:12
 بەرزەوبوین  دۆلار وەشیوەی کەمیگ لە بەغداد

داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-08-25 08:46:26
داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

ئارامگرتن دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-05-09 07:38:31
ئارامگرتن دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەرێم کوردستان

ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-08-30 08:02:19
ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-07-06 07:37:51
بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

بەرزەوبۊن کەمێ لە نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-09-11 07:43:22
بەرزەوبۊن کەمێ لە نرخ دۆلار لە بەغداد