دارایی پەرلەمان: فراکسیۆنە شیعەگان یەکلاکردنەوەی بەش هەرێم لە بوودجەگە رەت کەن

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-02-21T11:58:17+0000
دارایی پەرلەمان: فراکسیۆنە شیعەگان یەکلاکردنەوەی بەش هەرێم لە بوودجەگە رەت کەن

شەفەق نیوز/ دەسەی دارایی لە پەرلەمان، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد لە وەردەوامی گفتوگۆەگان و دانووستانە سیاسیەگان ئەرا یەکلاکردنەوەی بەش هەرێم کوردستان لە یاسای بوودجەگە، و ئاماژە کرد ک فراکسیۆنە شیعەگان هیمان یەکلاکردنەوەی بەش هەرێم رەت کەن.

جەمال کۆچەر ئەندام دەسەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەسەی دارایی لە پەرلەمان لە ماوەی گوزەیشتە توێنست گشت گرفت و ناکۆکیەگان ک پەیوەندی وە یاسای بوودجەی گشتی ئەرا ساڵ ٢٠٢١ دیرن چارەسەر بکەێد، بیجگە بەش هەرێم کوردستان.

وتیش؛ فراکسیۆنە شیعەگان هیمان یەکلاکردنەوەی بەش هەرێم کوردستان لە بوودجەگە رەت کەن، و تا ئیسە شیوەی نوویگ لە جیای ئەو شیوە ک هالە یاسای بوودجەگە نەهاوردنە.

کۆچەر دیاری کرد ک گفتوگۆەگان و دانووستانە سیاسیەگان لەناوبەین فراکسیۆنەگان و شاندە کوردیەگە هیمان وەردووامن، وە ئومید یەکلاکردنەوەی بەش هەرێم کوردستان لەی هەفتە.

related

دارایی پەرلەمان: پەرلەمان نێەتویەنێد ناچار بانک ناوەندی وە ئاڵشتکردن نرخ دۆلار بکەێد

Date: 2020-12-20 08:08:10
دارایی پەرلەمان: پەرلەمان نێەتویەنێد ناچار بانک ناوەندی وە ئاڵشتکردن نرخ دۆلار بکەێد

دارایی پەرلەمان: شایەت بوودجەی ٢٠٢١ ئەرا حکومەت کلەو بکرێەێد

Date: 2021-01-02 08:57:00
دارایی پەرلەمان: شایەت بوودجەی ٢٠٢١ ئەرا حکومەت کلەو بکرێەێد