خوەیکوشتن گەنجیگ وە گولە و زەخمداری کەسیگ وە چەقوو

خوەیکوشتن گەنجیگ وە گولە و زەخمداری کەسیگ وە چەقوو
2023-05-26T10:13:56+00:00
شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو جومعە، خەوەردا لە خوەیکوشتن گەنجیگ و زەخمداری کەسیگ وە چەقو لە دوو رویداو جیاواز لە دوو ناوچەی بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، گەنجیگ  لەداڵگبوی 1990 خوەیکوشتیە وە تەقەکردن لەخوەی وە دەوانچە لەناو ماڵ خوەیان لەناوچەی حوریە لە بەغدا.

وەپای سەرچەوەگە، هووکار خوەیکوشتنەگەی دیار نییە.

سەرچەوەگە دیاریکرد لە رویداویگتر مەرافیگ لەمابەین کابرایگ و زاواگەی رەسیەس ئەرا وەکارهاوردن چەقوو لەئەنجام کەسەگە پشتی  زەخمدار بویە، سکاڵا لەبان زاواگەی توومارکردیە.

 ‏

Shafaq Live
Shafaq Live