بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغدا  و داوەزینی لە هەولئر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-22T07:28:22+0000
بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغدا  و داوەزینی لە هەولئر

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو دوشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبۊی و هەرێم کوردستان داوەزی.   ‏    ‏

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد،  شەوەکی ئمڕوو 147950 دینار عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن.       

دۊێکە یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 147900 دینار وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد داوەزیایە، نرخ فرووشتن رەسیە 148500 دینار عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 147500 دینارعێراقی .      

لەهەوڵیر پایتەخت کوردستانیش نڕخ دۆلار داوەزین وە خوەی دی، نڕخ فروشتنی رەسیە  148000 عێراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نڕخ سەنینی  رەسیە 147700 عێراقی وەرانوەر 100 دوۆلار ئەمریکی. 

related

بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

Date: 2021-11-23 14:47:10
بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-11-02 07:21:09
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-10-02 08:04:56
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2021-11-24 07:54:30
بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-25 07:13:14
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم کوردستان

Date: 2021-11-03 07:47:36
ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم کوردستان

بەرزەوبۊن دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-14 07:54:23
بەرزەوبۊن دۆلار لە بەغداد و هەولێر

داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2021-11-25 07:41:23
داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر