بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-24T07:54:30+0000
بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو چوارشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەرێم کوردستان بەرزەوبۊی.   ‏    ‏    

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد،  شەوەکی ئمڕوو 147950 دینار عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن.         

دۊیەکە سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 147900 دینار وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.       

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیرە، نرخ فرووشتن رەسیە 148500 دینار عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 147500 دینارعێراقی .          

لەهەوڵیر پایتەخت کوردستانیش نڕخ دۆلار بەرزەوبۊی، نڕخ فروشتنی رەسیە 148200 عێراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نڕخ سەنینی 148000 عێراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. 

related

ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم کوردستان

Date: 2021-11-04 07:26:52
ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم کوردستان

داوەزین کەمێگ لە نرخ دۆلار لەوەخت بەسیان دوکانەێل لە بەغدا

Date: 2021-10-25 15:24:11
داوەزین کەمێگ لە نرخ دۆلار لەوەخت بەسیان دوکانەێل لە بەغدا

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-10-16 08:08:37
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد

داوەزین نرخ دۆلار لە وەخت بەسین بۆڕسەی بەغدا

Date: 2021-11-25 15:10:00
داوەزین نرخ دۆلار لە وەخت بەسین بۆڕسەی بەغدا

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-09-14 07:27:22
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا

Date: 2021-11-06 07:23:37
ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-05 07:36:23
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-27 07:44:20
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر