بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-10-13T08:59:52+0000
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو چوارشەممە ١٣ی تەشرین یەکەم ٢٠٢١ ، بەرزەو بۊی.     

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای خەلیچی و تورکی و ئەوروپایی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهەر لە بەغداد پایتەخت رەسیە  ٣٦٢ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٥٨ هەزار.  

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی بەرزەوبۊن وەخوەی دی لەپای ٣٣٢ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٢٨ هەزار.  

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە خ نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ هالە ٣٦٥ هەزار دینار و ٣٧٠ هەزار،  و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی هالە ناونی ٣٣٥ هەزار و ٣٤٠ هەزار دینار.                 

related

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-30 10:10:14
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-02 07:57:53
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-20 08:36:02
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-19 09:11:50
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵالە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-29 08:48:25
داوەزین نرخ تەڵالە بازاڕەیل عراق

ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-13 08:20:34
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-05 10:46:44
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-02 10:17:07
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق