بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-21T14:58:27+0000
بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد وەشیوەی کەمیگ بەرزەو بۊی.    

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت " بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد لەبان ١٤٧٩٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسین.    

شەوەکی ئمڕوو،  نرخ دۆلار رەسیە ١٤٧٩٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.  

پەیامنێرمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد ئارام گرت ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٨٥٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە ١٤٧٥٠٠ دینار.     

related

داوەزین نرخ دۆلار لە وەخت بەسیان بۆرسەی بەغداد

Date: 2021-11-08 15:49:04
داوەزین نرخ دۆلار لە وەخت بەسیان بۆرسەی بەغداد

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-10-23 07:11:40
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-10-02 08:04:56
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

Date: 2021-11-29 14:46:06
داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد

بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغدا  و داوەزینی لە هەولئر

Date: 2021-11-22 07:28:22
بەرزەوبۊین نرخ دۆلار لە بەغدا  و داوەزینی لە هەولئر

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-25 07:13:14
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبۊنی لە هەولێر

Date: 2021-10-31 07:28:48
ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبۊنی لە هەولێر

بەرزەوبۊن دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-10-14 07:54:23
بەرزەوبۊن دۆلار لە بەغداد و هەولێر