بەرزەوبۊن دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-09-12T08:17:13+0000
بەرزەوبۊن دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەرێم کوردستان بەرزەو بۊی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد،  شەوەکی ئمڕوو،  ١٤٧٤٧٥ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار توومار کردن.

شەوەکی رووژ شەممەی گوزەیشتە،  نرخ دۆلار رەسیە ١٤٧٤٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

پەیامنێر٥گەمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە بازاڕە ناوخۆیەیلەی بەغداد ئارام گرت، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٨٠٠٠ دینار عراقی، و نرخ سەنین رەسیە ١٤٧٠٠٠ دینار ئەرا هەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان،  نرخ دۆلار بەرزەوبۊن وەخوەی دی، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٧٧٠٠ دینار، و نرخ سەنین بۊیە ١٤٧٥٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

 

أ

 

 

 

related

بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-07-06 07:37:51
بەرزەوبوین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

بەرزەوبۊن کەمێ لە نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-09-11 07:43:22
بەرزەوبۊن کەمێ لە نرخ دۆلار لە بەغداد

داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-07-26 07:39:53
داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2021-08-01 07:22:31
ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد

بەرزەوبۊن دۆلار لە بەغداد و ئارامگرتنی لە هەولێر

Date: 2021-09-13 08:30:45
بەرزەوبۊن دۆلار لە بەغداد و ئارامگرتنی لە هەولێر

داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2021-09-15 08:03:40
داوەزین دۆلار لە بەغداد و هەولێر

ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-08-16 07:10:25
ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

بەرزەوبۊن  نرخ دۆلار لە بەغداد وئارامگرتنی لە هەولێر

Date: 2021-09-16 08:18:58
بەرزەوبۊن  نرخ دۆلار لە بەغداد وئارامگرتنی لە هەولێر