بەرزەوبوین نوویگ لە نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد و هەولێر

2023-01-24T15:46:17.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەوەر دینار عراقی، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت، و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ ١٦١٠٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٥٨٥٠٠ دینار عراقی. 

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد بەرزەو بوی، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٦٢٠٠٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٦٠٠٠٠ دینار عراقی.

 لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسە بەرزەو بوی، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٦٢٢٥٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٦٢٢٥٢ دینار عراقی.

Shafaq Live
Shafaq Live